Gå direkt till sidans innehåll

Mål 124. Utsläpp av växthusgaser- geografiskt område

Indikator SE. 13. 2

Utsläpp av växthusgaser i kommunen som geografiskt område ska minska med minst 50 procent från 2005 till 2030. Utfallet 2020 var en minskning med 18,7 %. Minskningstakten behöver öka kraftigt för att vi ska nå målet.

Geografiska växthusgasutsläpp Jönköpings kommun (ton CO2-ekv/år)

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 500000

2020

1

Transporter

 266000

2020

2

El och fjärrvärme

 82700

2020

3

Jordbruk

 72300

2020

4

Arbetsmaskiner

 29300

2020

5

Avfall och avlopp

 20100

2020

6

Produktanvändning

 19400

2020

7

Industri

 5220

2020

8

Egen uppvärmning

 4520

2020

Kommentar

Diagrammet visar geografiska utsläpp i Jönköpings kommun. Den sektor som dominerar utsläppsbilden är transportsektorn. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna för 61 procent, tunga lastbilar för 25 procent och lätta lastbilar för 9 procent (2020).

Observera att nyckeltalet inte omfattar utsläpp till följd av produktion av varor och tjänster som importeras till kommunen. Nationell statistik beträffande utsläpp av växthusgaser till följd av Sveriges konsumtion visar att dessa har ökat över tid.

Senast ändrad: 2023-10-30