Gå direkt till sidans innehåll

4. God utbildning för alla

Hållbarhetsmål SE. 4

Hur går det i Jönköping?

Likvärdighet är ett prioriterat område och mycket görs för att likvärdigheten ska öka. Det handlar bland annat om att minska skillnaderna mellan hur många som når gymnasiebehörighet i olika geografiska områden. Dessa ansträngningar behöver fortsätta, och ett viktigt verktyg handlar om att säkerställa en jämlik tillgång till legitimerade lärare.

Goda exempel från 2023

Barnrättssäkrade beslut. Barn- och utbildningsnämnden har infört ett nytt arbetssätt med syfte att skapa bättre förutsättningar för att fatta barnrättssäkra beslut. Detta genom att efterfråga en kort barnrättsprövning i varje tjänsteutlåtande.

Språkutvecklande arbetssätt. Genom en medveten undervisning som stöttar barn och elevers språk utvecklas deras möjligheter till kommunikation och tilltron till den egna språkliga förmågan växer, vilket ger förutsättningar för livslångt lärande. Fokus på språkutvecklande arbetssätt har genomsyrat verksamheten för alla åldrar och skolformer, från förskola till vuxenutbildning.

Kultur som insats inom elevhälsan. Elever kan få förtur i kön till kulturskolan och erbjudas en kostnadsfri plats i ordinarie kulturskoleverksamhet. Vilka elever som ska få förtur bedöms av elevhälsan. Elever som skulle gynnas av att spela instrument/utöva kultur under eller i direkt anslutning till skoldagen kan erbjudas det. Denna insats kan stärka elevernas anknytning till skolan.

Senast ändrad: 2024-05-29