Gå direkt till sidans innehåll

Trygghet i klassrummet

Indikator SE. 4. 2

Trygghet är en viktig förutsättning för god lärandemiljö.

Andel elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som alltid känner sig trygga i klassrummet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Tjejer åk 9

2017

71

1

Tjejer åk 9

2020

66

2

Tjejer åk 9

2023

59

3

Killar åk 9

2017

88

4

Killar åk 9

2020

87

5

Killar åk 9

2023

79

6

Tjejer gy 2

2017

76

7

Tjejer gy 2

2020

74

8

Tjejer gy 2

2023

69

9

Killar gy 2

2017

89

10

Killar gy 2

2020

86

11

Killar gy 2

2023

85

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

I Skolenkäten svarar 81 procent av eleverna i årskurs 9 att de känner sig trygga i skolan, och större andel flickor än pojkar uppger att de känner sig trygga. Resultatet från Folkhälsoenkät Ung 2020 visar motsatta skillnader mellan flickor och pojkar. På frågorna om upplevd trygghet på väg till och från skolan, i klassrummet och på rasterna svarar runt 61 procent av flickorna i årskurs 9 att de alltid känner sig trygga, att jämföra med cirka 86 procent av pojkarna.

Senast ändrad: 2024-05-29