Gå direkt till sidans innehåll

Mål 159. Kemikalier

Indikator SE. 12. 9

Antalet produkter och material innehållande utfasningsämnen (enligt Kemikalieinspektionens kriterier) ska minska.

Att hantera kemiska produkter och övriga kemiska riskkällo är viktigt av arbetsmiljö-, miljö- som säkerhetsskäl.

Antal inventerade kemiska produkter med utfasningsämne på förvaltningarna

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

927

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

INVÄNTAR MATS SVAR

Senast ändrad: 2024-05-16