Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad åkermark

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktiga försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2009

10

1

Jönköping

2010

13

2

Jönköping

2011

14

3

Jönköping

2012

16

4

Jönköping

2013

15

5

Jönköping

2014

15

6

Jönköping

2015

16

7

Jönköping

2016

17

8

Jönköping

2017

18

9

Jönköping

2018

18

10

Jönköping

2019

18

11

Jönköping

2020

18

12

Jönköping

2021

16

13

Riket

2009

15

14

Riket

2010

17

15

Riket

2011

18

16

Riket

2012

18

17

Riket

2013

19

18

Riket

2014

15

19

Riket

2015

15

20

Riket

2016

17

21

Riket

2017

18

22

Riket

2018

19

23

Riket

2019

19

24

Riket

2020

20

25

Riket

2021

20

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

17

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

19

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

20

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

19

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

19

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

20

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

20

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

24

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

24

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

26

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

26

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

26

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

26

39

Större stad (ovägt medel)

2009

13

40

Större stad (ovägt medel)

2010

14

41

Större stad (ovägt medel)

2011

15

42

Större stad (ovägt medel)

2012

15

43

Större stad (ovägt medel)

2013

16

44

Större stad (ovägt medel)

2014

16

45

Större stad (ovägt medel)

2015

17

46

Större stad (ovägt medel)

2016

18

47

Större stad (ovägt medel)

2017

19

48

Större stad (ovägt medel)

2018

20

49

Större stad (ovägt medel)

2019

20

50

Större stad (ovägt medel)

2020

20

51

Större stad (ovägt medel)

2021

19

Kommentar

Kommunen ligger under målnivån i den nationella livsmedelsstrategin om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till 2030. Till 2021 skedde dessutom en minskning av andelen som låg på 16 procent år 2021. Hela länet är dock på god väg att nå målet med 26 procent samma år.

Om statistiken

Indikatorn visar andel ekologiskt odlad åkermark vilket innebär arealer åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder, som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, dividerat med total areal åkermark.

Senast ändrad: 2023-05-05