Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2b. Ungdomar som äter frukost varje dag

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2b

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Andel elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som äter frukost varje dag på vardagar

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Senaste värdet:
51 % (2023)
Utgångsvärde:
64 % (2013)

Kommentar

Andelen unga i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet som äter frukost varje vardag minskar. Bland flickor i årskurs nio i Jönköpings kommun äter under hälften (43 procent) frukost varje vardag.

Senast ändrad: 2024-05-16