Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2b. Ungdomar som äter frukost varje dag

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2b

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Andel elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som äter frukost varje dag på vardagar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Total

2013

64

1

Total

2015

62

2

Total

2017

58

3

Total

2020

57

4

Total

2023

51

5

Tjejer åk 9

2013

63

6

Tjejer åk 9

2015

61

7

Tjejer åk 9

2017

55

8

Tjejer åk 9

2020

56

9

Tjejer åk 9

2023

43

10

Killar åk 9

2013

69

11

Killar åk 9

2015

69

12

Killar åk 9

2017

64

13

Killar åk 9

2020

66

14

Killar åk 9

2023

60

15

Tjejer gy 2

2013

64

16

Tjejer gy 2

2015

59

17

Tjejer gy 2

2017

56

18

Tjejer gy 2

2020

55

19

Tjejer gy 2

2023

47

20

Killar gy 2

2013

61

21

Killar gy 2

2015

59

22

Killar gy 2

2017

57

23

Killar gy 2

2020

51

24

Killar gy 2

2023

53

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

Andelen unga i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet som äter frukost varje vardag minskar. Bland flickor i årskurs nio i Jönköpings kommun äter under hälften (43 procent) frukost varje vardag.

Senast ändrad: 2024-05-16