Gå direkt till sidans innehåll

Mål 2b. Ungdomar som äter frukost varje dag

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 2b

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland ungdomar som går i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.

Andel elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 som äter frukost varje dag på vardagar

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Total

 51

2023

1

Tjejer åk 9

 43

2023

2

Killar åk 9

 60

2023

3

Tjejer gy 2

 47

2023

4

Killar gy 2

 53

2023

Datakälla: Folkhälsoenkät Ung

Kommentar

Andelen unga i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet som äter frukost varje vardag minskar. Bland flickor i årskurs nio i Jönköpings kommun äter under hälften (43 procent) frukost varje vardag.

Senast ändrad: 2024-05-16