Gå direkt till sidans innehåll

Övervikt bland barn

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 3

Ett sätt att mäta utvecklingen av ohälsosamma matvanor är att undersöka hur utvecklingen ser ut när det gäller fetma och övervikt. Övervikt hos barn är en betydande riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder och därför är den viktig att kartlägga för att förebygga övervikt och fetma tidigt i livet. För att minska förekomst av övervikt och fetma hos barn är skolans förebyggande arbete viktigt.

Andel överviktiga barn i förskoleklass per upptagningsområde

Rad-id Upptagningsområde Senaste värdet (%) Datum

0

Flahultsskolan

 25

2022

1

Stadsgårdsskolan

 22

2022

2

Rosenlundsskolan

 19

2022

3

Junedalsskolan

 18

2022

4

Alfred Dalinskolan

 17

2022

5

Ribbaskolan

 16

2022

6

Ljungarumsskolan

 14

2022

7

Attarpsskolan

 7

2022

Kommentar

En jämförelse visar att det är stora skillnader mellan olika bostadsområden vad gäller andel överviktiga barn i förskoleklass.

I Jönköpings kommun pratar skolsköterskorna om kost och fysisk aktivitet med elever och vårdnadshavare vid hälsosamtalen. Under 2023 kommer arbetet med att förebygga övervikt hos barn förstärkas med hjälp av bland annat utbildningsinsatser och nya arbetssätt för skolsköterskorna.

Senast ändrad: 2023-04-18