Gå direkt till sidans innehåll

Övervikt bland barn

Illustration; Skål med mat
Indikator SE. 2. 3

Ett sätt att mäta utvecklingen av ohälsosamma matvanor är att undersöka hur utvecklingen ser ut när det gäller fetma och övervikt. Övervikt hos barn är en betydande riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder och därför är den viktig att kartlägga för att förebygga övervikt och fetma tidigt i livet. För att minska förekomst av övervikt och fetma hos barn är skolans förebyggande arbete viktigt.

Andel överviktiga barn i förskoleklass per upptagningsområde

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Attarpsskolan

2022

7

1

Ljungarumsskolan

2022

14

2

Ribbaskolan

2022

16

3

Alfred Dalinskolan

2022

17

4

Junedalsskolan

2022

18

5

Rosenlundsskolan

2022

19

6

Stadsgårdsskolan

2022

22

7

Flahultsskolan

2022

25

Kommentar

En jämförelse visar att det är stora skillnader mellan olika bostadsområden vad gäller andel överviktiga barn i förskoleklass.

I Jönköpings kommun pratar skolsköterskorna om kost och fysisk aktivitet med elever och vårdnadshavare vid hälsosamtalen. Under 2023 kommer arbetet med att förebygga övervikt hos barn förstärkas med hjälp av bland annat utbildningsinsatser och nya arbetssätt för skolsköterskorna.

Senast ändrad: 2023-04-18