Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Indikator SE. 10. 2

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Datakälla: STATIV från SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet:
71,9 % (2022)
Utgångsvärde:
33,7 % (2013)

Kommentar

Över 60 procent av skyddsbehövande och anhöriga i Jönköpings kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete, vilket är en högre andel än genomsnittet i landet. Det har även ökat sedan indikatorn började mätas.

Senast ändrad: 2024-03-02