Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Indikator SE. 10. 2

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2013

33,7

1

Jönköping

2014

41,0

2

Jönköping

2015

50,7

3

Jönköping

2016

53,3

4

Jönköping

2017

61,3

5

Jönköping

2018

65,1

6

Jönköping

2019

62,9

7

Jönköping

2020

58,5

8

Jönköping

2021

66,7

9

Riket

2013

27,1

10

Riket

2014

30,3

11

Riket

2015

37,2

12

Riket

2016

45,5

13

Riket

2017

47,2

14

Riket

2018

50,7

15

Riket

2019

52,7

16

Riket

2020

48,8

17

Riket

2021

54,5

18

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

27,2

19

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

30,7

20

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

35,3

21

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

50,6

22

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

54,5

23

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

58,3

24

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

58,5

25

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

53,5

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

62,3

27

Större stad (ovägt medel)

2013

25,7

28

Större stad (ovägt medel)

2014

29,3

29

Större stad (ovägt medel)

2015

36,4

30

Större stad (ovägt medel)

2016

44,3

31

Större stad (ovägt medel)

2017

45,9

32

Större stad (ovägt medel)

2018

49,0

33

Större stad (ovägt medel)

2019

52,3

34

Större stad (ovägt medel)

2020

48,0

35

Större stad (ovägt medel)

2021

53,0

Kommentar

Över 60 procent av skyddsbehövande och anhöriga i Jönköpings kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete, vilket är en högre andel än genomsnittet i landet. Det har även ökat sedan indikatorn började mätas.

Senast ändrad: 2023-05-05