Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Indikator SE. 10. 2

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 66,7

2021

1

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 62,3

2021

2

Riket

 54,5

2021

3

Större stad (ovägt medel)

 53,0

2021

Kommentar

Över 60 procent av skyddsbehövande och anhöriga i Jönköpings kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete, vilket är en högre andel än genomsnittet i landet. Det har även ökat sedan indikatorn började mätas.

Senast ändrad: 2023-05-05