Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Indikator SE. 5. 1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen.

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 71

2022

1

Riket

 74

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 56

2018

3

Större stad (ovägt medel)

 71

2018

4

Kvinnor

 67

2022

5

Män

 87

2022

Kommentar

Andelen kvinnor som arbetar heltid i Jönköping kommun har ökat från 48 till 67 procent under perioden 2010-2022. Under samman period var motsvarande siffror för män 83 respektive 87 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor är därför fortfarande stor.

Satsningen Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Heltidsresans övergripande målsättningar är att:

  • nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid.
  • deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och ska motiveras att arbeta heltid.
  • heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.
Senast ändrad: 2023-08-11