Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Indikator SE. 5. 1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2009

54

1

Jönköping

2010

55

2

Jönköping

2011

57

3

Jönköping

2012

58

4

Jönköping

2013

58

5

Jönköping

2014

59

6

Jönköping

2015

60

7

Jönköping

2016

62

8

Jönköping

2017

63

9

Jönköping

2018

65

10

Jönköping

2019

66

11

Jönköping

2020

68

12

Jönköping

2021

70

13

Jönköping

2022

71

14

Riket

2009

60

15

Riket

2010

60

16

Riket

2011

61

17

Riket

2012

63

18

Riket

2013

63

19

Riket

2014

64

20

Riket

2015

65

21

Riket

2016

66

22

Riket

2017

67

23

Riket

2018

68

24

Riket

2019

69

25

Riket

2020

70

26

Riket

2021

72

27

Riket

2022

74

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

47

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

47

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

49

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

50

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

50

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

51

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

52

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

54

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

55

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

56

38

Större stad (ovägt medel)

2009

63

39

Kvinnor

2010

48

40

Större stad (ovägt medel)

2010

63

41

Större stad (ovägt medel)

2011

64

42

Kvinnor

2011

50

43

Kvinnor

2012

51

44

Större stad (ovägt medel)

2012

65

45

Kvinnor

2013

52

46

Större stad (ovägt medel)

2013

66

47

Större stad (ovägt medel)

2014

66

48

Kvinnor

2014

53

49

Större stad (ovägt medel)

2015

68

50

Kvinnor

2015

54

51

Kvinnor

2016

55

52

Större stad (ovägt medel)

2016

69

53

Större stad (ovägt medel)

2017

70

54

Kvinnor

2017

57

55

Större stad (ovägt medel)

2018

71

56

Kvinnor

2018

59

57

Kvinnor

2019

61

58

Kvinnor

2020

64

59

Kvinnor

2021

65

60

Kvinnor

2022

67

61

Män

2010

83

62

Män

2011

83

63

Män

2012

84

64

Män

2013

84

65

Män

2014

83

66

Män

2015

83

67

Män

2016

85

68

Män

2017

85

69

Män

2018

84

70

Män

2019

84

71

Män

2020

84

72

Män

2021

87

73

Män

2022

87

Kommentar

Andelen kvinnor som arbetar heltid i Jönköping kommun har ökat från 48 till 67 procent under perioden 2010-2022. Under samman period var motsvarande siffror för män 83 respektive 87 procent. Skillnaden mellan män och kvinnor är därför fortfarande stor.

Satsningen Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Heltidsresans övergripande målsättningar är att:

  • nya medarbetare anställs på heltid och ska arbeta heltid.
  • deltidsanställda ska erbjudas en heltidsanställning och ska motiveras att arbeta heltid.
  • heltidsanställda som arbetar deltid ska arbeta heltid.
Senast ändrad: 2023-08-11