Gå direkt till sidans innehåll

Meritvärde

Indikator SE. 4. 7

Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg. Åtta grupper elever följs i indikatorn indelade efter kön, ifall de har svensk eller utländsk bakgrund och ifall deras föräldrar har eftergymnasial utbildning eller inte.

Genomsnittliga meritvärden i åk 9

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Totalt

2015

228

1

Totalt

2016

234

2

Totalt

2017

229

3

Totalt

2018

233

4

Totalt

2019

235

5

Totalt

2020

231

6

Flickor sve bakgrund och max gymnasie

2015

213

7

Flickor sve bakgrund och max gymnasie

2016

223

8

Flickor sve bakgrund och max gymnasie

2017

225

9

Flickor sve bakgrund och max gymnasie

2018

224

10

Flickor sve bakgrund och max gymnasie

2019

227

11

Flickor sve bakgrund och max gymnasie

2020

216

12

Flickor utl bakgrund och max gymnasie

2015

168

13

Flickor utl bakgrund och max gymnasie

2016

168

14

Flickor utl bakgrund och max gymnasie

2017

166

15

Flickor utl bakgrund och max gymnasie

2018

205

16

Flickor utl bakgrund och max gymnasie

2019

196

17

Flickor utl bakgrund och max gymnasie

2020

190

18

Flickor sve bakgrund och eftergymnasial

2015

261

19

Flickor sve bakgrund och eftergymnasial

2016

269

20

Flickor sve bakgrund och eftergymnasial

2017

270

21

Flickor sve bakgrund och eftergymnasial

2018

261

22

Flickor sve bakgrund och eftergymnasial

2019

270

23

Flickor sve bakgrund och eftergymnasial

2020

265

24

Flickor utl bakgrund och eftergymnasial

2015

200

25

Flickor utl bakgrund och eftergymnasial

2016

243

26

Flickor utl bakgrund och eftergymnasial

2017

211

27

Flickor utl bakgrund och eftergymnasial

2018

243

28

Flickor utl bakgrund och eftergymnasial

2019

249

29

Flickor utl bakgrund och eftergymnasial

2020

235

30

Pojkar sve bakgrund och max gymnasie

2015

190

31

Pojkar sve bakgrund och max gymnasie

2016

201

32

Pojkar sve bakgrund och max gymnasie

2017

196

33

Pojkar sve bakgrund och max gymnasie

2018

199

34

Pojkar sve bakgrund och max gymnasie

2019

184

35

Pojkar sve bakgrund och max gymnasie

2020

190

36

Pojkar utl bakgrund och max gymnasie

2015

173

37

Pojkar utl bakgrund och max gymnasie

2016

169

38

Pojkar utl bakgrund och max gymnasie

2017

159

39

Pojkar utl bakgrund och max gymnasie

2018

184

40

Pojkar utl bakgrund och max gymnasie

2019

166

41

Pojkar utl bakgrund och max gymnasie

2020

176

42

Pojkar sve bakgrund och eftergymnasial

2015

241

43

Pojkar sve bakgrund och eftergymnasial

2016

240

44

Pojkar sve bakgrund och eftergymnasial

2017

239

45

Pojkar sve bakgrund och eftergymnasial

2018

236

46

Pojkar sve bakgrund och eftergymnasial

2019

250

47

Pojkar sve bakgrund och eftergymnasial

2020

233

48

Pojkar utl bakgrundoch eftergymnasial

2015

213

49

Pojkar utl bakgrundoch eftergymnasial

2016

207

50

Pojkar utl bakgrundoch eftergymnasial

2017

196

51

Pojkar utl bakgrundoch eftergymnasial

2018

216

52

Pojkar utl bakgrundoch eftergymnasial

2019

230

53

Pojkar utl bakgrundoch eftergymnasial

2020

185

Kommentar

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i Jönköpings kommun som gick ut årskurs nio 2020 var 231, vilket är strax över det genomsnittliga meritvärdet på riksnivå (230). Det finns skillnader beroende på elevens bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Flickor med svensk bakgrund med föräldrar med eftergymnasial utbildning har i genomsnitt högst meritvärde. Pojkar med utländsk bakgrund med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning har i genomsnitt lägst meritvärde.

Senast ändrad: 2023-04-21