Gå direkt till sidans innehåll

Mål 154. Ekologiska livsmedel

Indikator SE. 12. 3

Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Regeringen har som mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologiska produkter år 2030. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2003

0

1

Jönköping

2005

0

2

Jönköping

2006

1

3

Jönköping

2007

1

4

Jönköping

2008

3

5

Jönköping

2009

3

6

Jönköping

2010

6

7

Jönköping

2011

12

8

Jönköping

2012

14

9

Jönköping

2013

16

10

Jönköping

2014

20

11

Jönköping

2015

19

12

Jönköping

2016

21

13

Jönköping

2017

23

14

Jönköping

2018

23

15

Jönköping

2019

24

16

Jönköping

2020

27

17

Jönköping

2021

26

18

Jönköping

2022

25

19

Alla kommuner (ovägt medel)

2003

2

20

Alla kommuner (ovägt medel)

2005

4

21

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

4

22

Alla kommuner (ovägt medel)

2007

4

23

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

6

24

Alla kommuner (ovägt medel)

2009

7

25

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

10

26

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

14

27

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

17

28

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

18

29

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

22

30

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

25

31

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

27

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

29

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

30

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

30

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

29

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

29

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

29

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

0

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

2

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

2

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

3

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

5

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

6

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

6

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

10

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

13

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

13

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

18

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

21

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

22

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

22

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

23

53

Större stad (ovägt medel)

2003

4

54

Större stad (ovägt medel)

2005

5

55

Större stad (ovägt medel)

2006

7

56

Större stad (ovägt medel)

2007

10

57

Större stad (ovägt medel)

2008

10

58

Större stad (ovägt medel)

2009

12

59

Större stad (ovägt medel)

2010

16

60

Större stad (ovägt medel)

2011

21

61

Större stad (ovägt medel)

2012

26

62

Större stad (ovägt medel)

2013

26

63

Större stad (ovägt medel)

2014

30

64

Större stad (ovägt medel)

2015

34

65

Större stad (ovägt medel)

2016

37

66

Större stad (ovägt medel)

2017

40

67

Större stad (ovägt medel)

2018

41

Datakälla: Ekomatcentrum via Kolada
Senast ändrad: 2024-03-02