Gå direkt till sidans innehåll

Mål 155. Livsmedel - specifik klimatpåverkan

Indikator SE. 12. 4

Nyckeltalet beskriver det genomsnittliga utsläppet av växthusgaser som orsakas av kommunens livsmedelsinköp uttryckt som kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel. Nyckeltalet är inte beroende av den totala mängden livsmedel som köps, d.v.s. nyckeltalet är oberoende av att kommunen växer.

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel (2019)
Utgångsvärde:
2,2 kg CO2-ekv/kg livsmedel (2015)
Målvärde:
1,2 kg CO2-ekv/kg livsmedel (2030)

Kommentar

Det är svårt att göra riktiga beräkningar av detta slag. Nyckeltalet baseras på tillgänglig beräkningsmetod i det livsmedelsprogram som används för uppföljning av kommunens avrop av livsmedel. Dessa beräkningar förbättras löpande av programleverantören.

Senast ändrad: 2023-10-30