Gå direkt till sidans innehåll

Mål 155. Livsmedel - specifik klimatpåverkan

Indikator SE. 12. 4

Nyckeltalet beskriver det genomsnittliga utsläppet av växthusgaser som orsakas av kommunens livsmedelsinköp uttryckt som kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel. Nyckeltalet är inte beroende av den totala mängden livsmedel som köps, d.v.s. nyckeltalet är oberoende av att kommunen växer.

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2-ekv/kg livsmedel)

0

Totalt

2015

2,2

1

Totalt

2016

2,2

2

Totalt

2017

2,2

3

Totalt

2018

2,1

4

Totalt

2019

2,1

5

Kött

2015

10,7

6

Kött

2016

10,7

7

Kött

2017

10,5

8

Kött

2018

10,2

9

Kött

2019

10,2

10

Mejeriprodukter

2015

1,8

11

Mejeriprodukter

2016

1,8

12

Mejeriprodukter

2017

1,8

13

Mejeriprodukter

2018

1,8

14

Mejeriprodukter

2019

1,9

15

Fisk och skaldjur

2015

2,7

16

Fisk och skaldjur

2016

2,9

17

Fisk och skaldjur

2017

2,9

18

Fisk och skaldjur

2018

2,9

19

Fisk och skaldjur

2019

3,0

20

Grönsaker, rotfrukter och svamp

2015

0,5

21

Grönsaker, rotfrukter och svamp

2016

0,6

22

Grönsaker, rotfrukter och svamp

2017

0,6

23

Grönsaker, rotfrukter och svamp

2018

0,5

24

Grönsaker, rotfrukter och svamp

2019

0,5

25

Spannmål och spannmålsprodukter

2015

1,1

26

Spannmål och spannmålsprodukter

2016

1,1

27

Spannmål och spannmålsprodukter

2017

1,1

28

Spannmål och spannmålsprodukter

2018

1,0

29

Spannmål och spannmålsprodukter

2019

1,0

30

Övrigt

2015

1,1

31

Övrigt

2016

1,1

32

Övrigt

2017

1,2

33

Övrigt

2018

1,2

34

Övrigt

2019

1,2

Kommentar

Det är svårt att göra riktiga beräkningar av detta slag. Nyckeltalet baseras på tillgänglig beräkningsmetod i det livsmedelsprogram som används för uppföljning av kommunens avrop av livsmedel. Dessa beräkningar förbättras löpande av programleverantören.

Senast ändrad: 2023-10-30