Gå direkt till sidans innehåll

Mål 167. - Nedskräpning

Indikator SE. 12. 13

Varje år genomförs en skräpmätning i Jönköping där man mäter antalet skräp per 10m2 yta. Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter ut inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen.

Kommunens mål är att nedskräpningen ska minska med 5 procent årligen.

Antal skräpföremål per 10 m2 i Jönköping

Rad-id Skräpföremål Senaste värdet (stycken/10m2) Datum

0

Totalt

 1,38

2023

1

Fimp

 0,90

2023

2

Snus

 0,36

2023

3

Papper/Kartong

 0,06

2023

4

Plast

 0,04

2023

5

Metall

 0,01

2023

6

Annat

 0,01

2023

7

Organiskt

 0,00

2023

8

Glas

 0,00

2023

Datakälla: Håll Sverige Rent
Senast ändrad: 2024-05-29