Gå direkt till sidans innehåll

Mål 167. - Nedskräpning

Indikator SE. 12. 13

Varje år genomförs en skräpmätning i Jönköping där man mäter antalet skräp per 10m2 yta. Håll Sverige Rents skräpmätningar utvecklades tillsammans med Statistiska centralbyrån 2007. Skräpmätningarna i större tätorter visar hur mycket och vilken sorts skräp som finns på trottoarer, gågator samt gång- och cykelbanor i de mest centrala delarna av tätorten. Genom ett statistiskt urval slumpas 200 koordinatpunkter ut inom den centrala staden. Till varje koordinatpunkt hör en fem meter lång trottoarsträcka av varierande bredd, en på varje sida om vägen.

Kommunens mål är att nedskräpningen ska minska med 5 procent årligen.

Antal skräpföremål per 10 m2 i Jönköping

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/10m2)

0

Totalt

2011

7,02

1

Totalt

2012

4,84

2

Totalt

2013

5,22

3

Totalt

2014

3,02

4

Totalt

2015

4,14

5

Totalt

2016

6,36

6

Totalt

2017

2,97

7

Totalt

2018

2,30

8

Totalt

2019

2,59

9

Totalt

2020

1,59

10

Totalt

2021

1,84

11

Totalt

2022

1,52

12

Totalt

2023

1,38

13

Fimp

2011

4,75

14

Fimp

2012

3,21

15

Fimp

2013

2,92

16

Fimp

2014

1,70

17

Fimp

2015

2,25

18

Fimp

2016

2,84

19

Fimp

2017

2,02

20

Fimp

2018

1,52

21

Fimp

2019

1,82

22

Fimp

2020

1,12

23

Fimp

2021

1,29

24

Fimp

2022

0,88

25

Fimp

2023

0,90

26

Snus

2011

0,85

27

Snus

2012

0,88

28

Snus

2013

0,74

29

Snus

2014

0,33

30

Snus

2015

0,76

31

Snus

2016

1,16

32

Snus

2017

0,55

33

Snus

2018

0,50

34

Snus

2019

0,52

35

Snus

2020

0,29

36

Snus

2021

0,40

37

Snus

2022

0,44

38

Snus

2023

0,36

39

Glas

2011

0,17

40

Glas

2012

0,04

41

Glas

2013

0,20

42

Glas

2014

0,28

43

Glas

2015

0,13

44

Glas

2016

0,07

45

Glas

2017

0,06

46

Glas

2018

0,02

47

Glas

2019

0,00

48

Glas

2020

0,00

49

Glas

2021

0,00

50

Glas

2022

0,00

51

Glas

2023

0,00

52

Plast

2011

0,32

53

Plast

2012

0,24

54

Plast

2013

0,28

55

Plast

2014

0,19

56

Plast

2015

0,26

57

Plast

2016

0,24

58

Plast

2017

0,09

59

Plast

2018

0,11

60

Plast

2019

0,11

61

Plast

2020

0,08

62

Plast

2021

0,07

63

Plast

2022

0,09

64

Plast

2023

0,04

65

Metall

2011

0,13

66

Metall

2012

0,10

67

Metall

2013

0,06

68

Metall

2014

0,08

69

Metall

2015

0,18

70

Metall

2016

0,11

71

Metall

2017

0,03

72

Metall

2018

0,03

73

Metall

2019

0,03

74

Metall

2020

0,02

75

Metall

2021

0,01

76

Metall

2022

0,02

77

Metall

2023

0,01

78

Organiskt

2011

0,06

79

Organiskt

2012

0,01

80

Organiskt

2013

0,05

81

Organiskt

2014

0,00

82

Organiskt

2015

0,25

83

Organiskt

2016

1,25

84

Organiskt

2017

0,00

85

Organiskt

2018

0,01

86

Organiskt

2019

0,01

87

Organiskt

2020

0,00

88

Organiskt

2021

0,00

89

Organiskt

2022

0,01

90

Organiskt

2023

0,00

91

Papper/Kartong

2011

0,66

92

Papper/Kartong

2012

0,32

93

Papper/Kartong

2013

0,73

94

Papper/Kartong

2014

0,37

95

Papper/Kartong

2015

0,27

96

Papper/Kartong

2016

0,63

97

Papper/Kartong

2017

0,19

98

Papper/Kartong

2018

0,10

99

Papper/Kartong

2019

0,08

100

Papper/Kartong

2020

0,08

101

Papper/Kartong

2021

0,06

102

Papper/Kartong

2022

0,08

103

Papper/Kartong

2023

0,06

104

Annat

2011

0,03

105

Annat

2012

0,03

106

Annat

2013

0,22

107

Annat

2014

0,05

108

Annat

2015

0,04

109

Annat

2016

0,08

110

Annat

2017

0,02

111

Annat

2018

0,00

112

Annat

2019

0,01

113

Annat

2020

0,00

114

Annat

2021

0,00

115

Annat

2022

0,00

116

Annat

2023

0,01

Datakälla: Håll Sverige Rent
Senast ändrad: 2024-05-29