Gå direkt till sidans innehåll

Mål 64. Sjukfrånvaro bland kommunanställda

Indikator SE. 8. 64

Här visas den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Statistiken avser samtlig kommunalt anställd personal.

Mål 64 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kommunen ska arbeta för att minska sjukfrånvaron bland sina medarbetare med extra fokus på sjukfrånvaron hos kvinnor.

Andel sjukfrånvaro bland kommunanställda

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2006

6,3

1

Jönköping

2007

6,1

2

Jönköping

2008

5,6

3

Jönköping

2009

5,5

4

Jönköping

2010

5,4

5

Jönköping

2011

5,0

6

Jönköping

2012

5,4

7

Jönköping

2013

5,8

8

Jönköping

2014

6,4

9

Jönköping

2015

6,8

10

Jönköping

2017

6,6

11

Jönköping

2018

6,5

12

Jönköping

2019

6,4

13

Jönköping

2020

8,0

14

Jönköping

2021

7,5

15

Jönköping

2022

7,8

16

Jönköping

2023

7,0

17

Kvinnor

2006

6,9

18

Kvinnor

2007

6,7

19

Kvinnor

2008

6,2

20

Kvinnor

2009

6,1

21

Kvinnor

2010

6,0

22

Kvinnor

2011

5,5

23

Kvinnor

2012

5,9

24

Kvinnor

2013

6,4

25

Kvinnor

2014

6,9

26

Kvinnor

2015

7,3

27

Kvinnor

2017

7,2

28

Kvinnor

2018

7,1

29

Kvinnor

2019

7,0

30

Kvinnor

2020

8,8

31

Kvinnor

2021

8,2

32

Kvinnor

2022

8,6

33

Kvinnor

2023

7,8

34

Män

2006

4,2

35

Män

2007

4,0

36

Män

2008

3,3

37

Män

2009

3,5

38

Män

2010

3,3

39

Män

2011

3,3

40

Män

2012

3,6

41

Män

2013

3,8

42

Män

2014

4,6

43

Män

2015

4,8

44

Män

2017

4,5

45

Män

2018

4,4

46

Män

2019

4,2

47

Män

2020

5,6

48

Män

2021

5,1

49

Män

2022

5,2

50

Män

2023

4,7

Datakälla: Kommunens sjukfrånvaroredovisning, sammanställt av SKR i Kolada
Senast ändrad: 2024-05-28