Gå direkt till sidans innehåll

Mål 169. Insamlat hushållsavfall

Indikator SE. 12. 12

Avfallshantering
Resurser ska nyttjas i så hög utsträckning som möjligt för att förebygga och minimera avfall. Kommunens egna verksamheter samt kommuninvånarna ska sträva efter att minimera avfall och återanvända produkter.

Mat- och restavfallet ska vara max 130 kg per person och år till 2030

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
461 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
532 kg/person (2011)
Mål:
130 kg/person (2030)
Senast ändrad: 2024-03-02