Gå direkt till sidans innehåll

Mål 169. Insamlat hushållsavfall

Indikator SE. 12. 12

Avfallshantering
Resurser ska nyttjas i så hög utsträckning som möjligt för att förebygga och minimera avfall. Kommunens egna verksamheter samt kommuninvånarna ska sträva efter att minimera avfall och återanvända produkter.

Mat- och restavfallet ska vara max 130 kg per person och år till 2030

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Jönköping

2011

532

1

Jönköping

2012

498

2

Jönköping

2013

516

3

Jönköping

2014

531

4

Jönköping

2015

532

5

Jönköping

2016

491

6

Jönköping

2017

480

7

Jönköping

2018

467

8

Jönköping

2019

467

9

Jönköping

2020

571

10

Jönköping

2021

493

11

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

522

12

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

525

13

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

519

14

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

520

15

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

527

16

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

518

17

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

515

18

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

499

19

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

503

20

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

517

21

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

496

22

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

482

23

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

483

24

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

446

25

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

464

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

474

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

472

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

475

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

465

30

Större stad (ovägt medel)

2011

511

31

Större stad (ovägt medel)

2012

491

32

Större stad (ovägt medel)

2013

501

33

Större stad (ovägt medel)

2014

490

34

Större stad (ovägt medel)

2015

498

35

Större stad (ovägt medel)

2016

486

36

Större stad (ovägt medel)

2017

478

37

Större stad (ovägt medel)

2018

468

Senast ändrad: 2023-10-30