Gå direkt till sidans innehåll

Mål 169. Insamlat hushållsavfall

Indikator SE. 12. 12

Avfallshantering
Resurser ska nyttjas i så hög utsträckning som möjligt för att förebygga och minimera avfall. Kommunens egna verksamheter samt kommuninvånarna ska sträva efter att minimera avfall och återanvända produkter.

Mat- och restavfallet ska vara max 130 kg per person och år till 2030

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Jönköping

 493

2021

1

Alla kommuner (ovägt medel)

 496

2021

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 465

2018

3

Större stad (ovägt medel)

 468

2018

Senast ändrad: 2023-10-30