Gå direkt till sidans innehåll

Mål 168. Materialåtervinning

Indikator SE. 12. 11

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet:
47 % (2022)
Utgångsvärde:
32 % (2008)
Mål:
65 % (2030)
Senast ändrad: 2024-03-02