Gå direkt till sidans innehåll

Mål 168. Materialåtervinning

Indikator SE. 12. 11

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2008

32

1

Jönköping

2010

38

2

Jönköping

2011

39

3

Jönköping

2012

41

4

Jönköping

2013

41

5

Jönköping

2014

51

6

Jönköping

2015

50

7

Jönköping

2016

51

8

Jönköping

2017

51

9

Jönköping

2018

41

10

Jönköping

2019

44

11

Jönköping

2020

42

12

Jönköping

2021

48

13

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

33

14

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32

15

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

35

16

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

36

17

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

36

18

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

39

19

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

39

20

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

39

21

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

40

22

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

37

23

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

37

24

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

38

25

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

39

26

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

32

27

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

42

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

40

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

36

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

35

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

37

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

38

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

38

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

39

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

38

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

39

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

39

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

39

39

Större stad (ovägt medel)

2008

39

40

Större stad (ovägt medel)

2010

41

41

Större stad (ovägt medel)

2011

40

42

Större stad (ovägt medel)

2012

42

43

Större stad (ovägt medel)

2013

44

44

Större stad (ovägt medel)

2014

45

45

Större stad (ovägt medel)

2015

45

46

Större stad (ovägt medel)

2016

44

47

Större stad (ovägt medel)

2017

46

48

Större stad (ovägt medel)

2018

42

49

Större stad (ovägt medel)

2019

43

50

Större stad (ovägt medel)

2020

41

51

Större stad (ovägt medel)

2021

42

Senast ändrad: 2023-10-30