Gå direkt till sidans innehåll

Mål 168. Materialåtervinning

Indikator SE. 12. 11

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköping

 48

2021

1

Alla kommuner (ovägt medel)

 39

2021

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 39

2021

3

Större stad (ovägt medel)

 42

2021

Senast ändrad: 2023-10-30