Gå direkt till sidans innehåll

Äldre kvinnors mediannettoinkomst

Indikator SE. 5. 1

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro. Eftersom det tidigare varit ännu större skillnader i inkomst och pensionsgrundande inkomst är äldre kvinnor i en ännu mer utsatt situation.

Kvinnors (65+) disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns (65+) disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 75,5785

2022

1

Större stad (ovägt medel)

 75,2109

2022

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 73,8276

2022

3

Jönköping

 73,6637

2022

Datakälla: SCB
Senast ändrad: 2024-05-29