Gå direkt till sidans innehåll

Äldre kvinnors mediannettoinkomst

Indikator SE. 5. 1

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro. Eftersom det tidigare varit ännu större skillnader i inkomst och pensionsgrundande inkomst är äldre kvinnor i en ännu mer utsatt situation.

Kvinnors (65+) disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns (65+) disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

79,2857

1

Jönköping

2001

79,8253

2

Jönköping

2002

80,1003

3

Jönköping

2003

80,96

4

Jönköping

2004

81,6038

5

Jönköping

2005

81,2217

6

Jönköping

2006

81,0282

7

Jönköping

2007

79,4258

8

Jönköping

2008

79,0376

9

Jönköping

2009

78,5624

10

Jönköping

2010

78,7461

11

Jönköping

2011

78,8115

12

Jönköping

2012

79,0378

13

Jönköping

2013

78,8834

14

Jönköping

2014

79,4036

15

Jönköping

2015

78,8223

16

Jönköping

2016

79,0254

17

Jönköping

2017

78,4021

18

Jönköping

2018

78,9761

19

Jönköping

2019

78,5784

20

Jönköping

2020

78,2833

21

Jönköping

2021

77,396

22

Jönköping

2022

73,6637

23

Riket

2000

79,252

24

Riket

2001

79,8085

25

Riket

2002

79,8674

26

Riket

2003

81,28

27

Riket

2004

81,5564

28

Riket

2005

80,988

29

Riket

2006

80,703

30

Riket

2007

79,7546

31

Riket

2008

79,2539

32

Riket

2009

79,343

33

Riket

2010

79,6865

34

Riket

2011

80,3604

35

Riket

2012

80,391

36

Riket

2013

80,1332

37

Riket

2014

80,597

38

Riket

2015

80,0976

39

Riket

2016

80,5644

40

Riket

2017

79,855

41

Riket

2018

80,7788

42

Riket

2019

80,3893

43

Riket

2020

80,4603

44

Riket

2021

79,4756

45

Riket

2022

75,5785

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

80,1631

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2001

80,5262

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

80,489

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2003

82,2246

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2004

82,5286

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

81,9147

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

81,2591

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

80,631

54

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

80,3367

55

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

80,446

56

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

80,4419

57

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

80,6067

58

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

81,0039

59

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

80,4691

60

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

80,5752

61

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

79,7921

62

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

80,4612

63

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

79,8162

64

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

79,671

65

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

79,5281

66

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

79,7761

67

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

78,7666

68

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

73,8276

69

Större stad (ovägt medel)

2000

79,1255

70

Större stad (ovägt medel)

2001

79,5567

71

Större stad (ovägt medel)

2002

79,7495

72

Större stad (ovägt medel)

2003

80,9452

73

Större stad (ovägt medel)

2004

81,2583

74

Större stad (ovägt medel)

2005

80,6289

75

Större stad (ovägt medel)

2006

80,4602

76

Större stad (ovägt medel)

2007

79,352

77

Större stad (ovägt medel)

2008

78,9018

78

Större stad (ovägt medel)

2009

78,8995

79

Större stad (ovägt medel)

2010

79,18

80

Större stad (ovägt medel)

2011

79,9073

81

Större stad (ovägt medel)

2012

79,8513

82

Större stad (ovägt medel)

2013

79,6513

83

Större stad (ovägt medel)

2014

80,1255

84

Större stad (ovägt medel)

2015

79,6431

85

Större stad (ovägt medel)

2016

80,1276

86

Större stad (ovägt medel)

2017

79,5555

87

Större stad (ovägt medel)

2018

80,4945

88

Större stad (ovägt medel)

2019

80,0908

89

Större stad (ovägt medel)

2020

80,0434

90

Större stad (ovägt medel)

2021

79,2217

91

Större stad (ovägt medel)

2022

75,2109

Datakälla: SCB
Senast ändrad: 2024-05-29