Gå direkt till sidans innehåll

Mål 63. Sysselsättning bland utrikes födda kvinnor

Indikator SE. 8. 63

Mål 63 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att särskilda satsningar som ökar möjligheten för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras.

Sysselsättningsgrad bland utrikes födda 20-64 år

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 74,9

2022

1

Totalt

 70,8

2022

2

Kvinnor

 66,1

2022

Datakälla: SCB - Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)
Senast ändrad: 2024-05-28