Gå direkt till sidans innehåll

Mål 63. Sysselsättning bland utrikes födda kvinnor

Indikator SE. 8. 63

Mål 63 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att särskilda satsningar som ökar möjligheten för utrikes födda kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden ska prioriteras.

Sysselsättningsgrad bland utrikes födda 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Kvinnor

2020

60,4

1

Kvinnor

2021

63,6

2

Kvinnor

2022

66,1

3

Totalt

2020

65,1

4

Män

2020

69,4

5

Män

2021

73,3

6

Totalt

2021

68,7

7

Totalt

2022

70,8

8

Män

2022

74,9

Datakälla: SCB - Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)
Senast ändrad: 2024-05-28