Gå direkt till sidans innehåll

Mål 49. Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Indikator SE. 5. 49

I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.

Mål 49 i Program för hållbarhet i Jönköpings kommun är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att inneha högre chefspositioner, politiska uppdrag och sitta i bolagsstyrelser på lika villkor oavsett arbetsområde.

Andel av kommunens ordförandeposter som innehas av kvinnor

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2002

25

1

Jönköping

2006

53

2

Jönköping

2010

39

3

Jönköping

2014

41

4

Jönköping

2018

47

5

Jönköping

2022

67

6

Riket

2014

37

7

Riket

2018

36

8

Riket

2022

38

9

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2002

21

10

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

19

11

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

19

12

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

27

13

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

35

14

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2022

36

15

Större stad (ovägt medel)

2002

39

16

Större stad (ovägt medel)

2006

37

17

Större stad (ovägt medel)

2010

38

18

Större stad (ovägt medel)

2014

41

19

Större stad (ovägt medel)

2018

38

20

Större stad (ovägt medel)

2022

47

Datakälla: SCB

Kommentar

Mellan 2002 och 2022 har andelen kvinnor på ordförandeposter som innehas av kvinnor i Jönköpings kommun ökat från 25 procent till 67 procent. Nu är det alltså fler kvinnor än män som innehar ordförandeposter i kommunen. Det är betydligt högre än genomsnittet för jämförbara kommuner.

Senast ändrad: 2024-05-27