Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetare

Indikator SE. 8. 4

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2000
Senaste värdet:
81,4 % (2021)
Utgångsvärde:
78,0 % (2000)

Kommentar

Andelen av invånare som förvärvsarbetar har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, men det finns en ökande trend sedan år 2000. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Senast ändrad: 2023-05-05