Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetare

Indikator SE. 8. 4

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 83,5

2021

1

Jönköping

 81,4

2021

2

Riket

 79,6

2021

3

Större stad (ovägt medel)

 78,2

2021

Kommentar

Andelen av invånare som förvärvsarbetar har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, men det finns en ökande trend sedan år 2000. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Senast ändrad: 2023-05-05