Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetare

Indikator SE. 8. 4

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2000

78,0

1

Jönköping

2005

78,8

2

Jönköping

2006

79,8

3

Jönköping

2007

80,9

4

Jönköping

2008

79,9

5

Jönköping

2009

76,9

6

Jönköping

2010

78,6

7

Jönköping

2011

79,7

8

Jönköping

2012

79,7

9

Jönköping

2013

79,3

10

Jönköping

2014

79,8

11

Jönköping

2015

80,9

12

Jönköping

2016

81,6

13

Jönköping

2017

82,0

14

Jönköping

2018

82,3

15

Jönköping

2019

81,4

16

Jönköping

2020

80,4

17

Jönköping

2021

81,4

18

Riket

2000

75,2

19

Riket

2005

75,6

20

Riket

2006

76,7

21

Riket

2007

77,9

22

Riket

2008

77,5

23

Riket

2009

74,6

24

Riket

2010

75,9

25

Riket

2011

76,8

26

Riket

2012

77,1

27

Riket

2013

77,1

28

Riket

2014

77,3

29

Riket

2015

77,9

30

Riket

2016

78,6

31

Riket

2017

79,1

32

Riket

2018

79,5

33

Riket

2019

79,3

34

Riket

2020

78,3

35

Riket

2021

79,6

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

82,3

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

82,3

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

83,2

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

84,2

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

83,5

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

79,4

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

81,0

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

82,0

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

81,8

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

81,5

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

81,4

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

81,8

48

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

82,5

49

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

83,0

50

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

83,5

51

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

83,0

52

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2020

82,2

53

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2021

83,5

54

Större stad (ovägt medel)

2000

73,4

55

Större stad (ovägt medel)

2005

74,2

56

Större stad (ovägt medel)

2006

75,4

57

Större stad (ovägt medel)

2007

76,5

58

Större stad (ovägt medel)

2008

76,0

59

Större stad (ovägt medel)

2009

72,7

60

Större stad (ovägt medel)

2010

74,2

61

Större stad (ovägt medel)

2011

74,9

62

Större stad (ovägt medel)

2012

75,2

63

Större stad (ovägt medel)

2013

75,2

64

Större stad (ovägt medel)

2014

75,4

65

Större stad (ovägt medel)

2015

76,3

66

Större stad (ovägt medel)

2016

77,3

67

Större stad (ovägt medel)

2017

77,9

68

Större stad (ovägt medel)

2018

78,3

69

Större stad (ovägt medel)

2019

78,0

70

Större stad (ovägt medel)

2020

77,0

71

Större stad (ovägt medel)

2021

78,2

Kommentar

Andelen av invånare som förvärvsarbetar har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, men det finns en ökande trend sedan år 2000. Gruppen med lägst förvärvsfrekvens är utrikes födda kvinnor.

Senast ändrad: 2023-05-05